vị trí của bạn:Khuyến nghị bóng đá thứ tự thực tế ngày hôm nay > tuyển dụng nhân tài > Gần 1.500 lượt học sinh nghèo ở Cẩm Giàng được hỗ trợ học phí

tuyển dụng nhân tài
Gần 1.500 lượt học sinh nghèo ở Cẩm Giàng được hỗ trợ học phí
ngày phát hành:2023-09-16 11:58    Số lần nhấp:194
W_kh-2.jpgNhiều học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Cẩm Giàng được trao học bổng và hỗ trợ học phí (ảnh minh họa)

Gần 1.500 lượt học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Cẩm Giàng được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp khác trong 3 năm học (2020-2021; 2021-2022 và 2022-2023) với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Đây là thông tin nêu tại báo cáo kết quả đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của huyện Cẩm Giàng.

Cẩm Giàng là một trong những địa phương ở Hải Dương thực hiện tốt chương trình hỗ trợ giáo dục và đào tạo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh nghèo.

Ngoài miễn,tuyển dụng nhân tài giảm học phí, trẻ mẫu giáo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện còn được hỗ trợ tiền ăn trưa. Học sinh khuyết tật được hỗ trợ mua đồ dùng học tập và cấp học bổng hằng năm.Powered by Khuyến nghị bóng đá thứ tự thực tế ngày hôm nay @2013-2022 RSS地图 HTML地图